อบรม สัมมนา ISO เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสภาอุตสาหกรรมฯISO - naviCompany list center

16/08/2018 อบรม สัมมนา ISO เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสภาอุตสาหกรรมฯ

อบรม-ISO-ทรัพยากรบุคคล-สภาอุตสาหกรรม

อบรม สัมมนา ISO เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสภาอุตสาหกรรมฯ

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนา อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิกในวงการอุตสาหกรรมไทย และผู้สนใจทั่วไป
กิจกรรมที่ให้บริการ
บริการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
  – การบริหารจัดการ
– การส่งเสริมคุณภาพและระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000 และ มอก.18000
  – คอมพิวเตอร์
– ภาษาอังกฤษ
  – Clean Technology
– การจัดการด้านการประหยัดพลังงาน (VE)
  – โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ
บริการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ
  – ด้านกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบของภาครัฐ
  – ด้านบัญชีและภาษีอากร
– ด้านการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุน
  – มาตรการของรัฐที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น
ผู้สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.fti.or.th/2016/thai/ftitrainingseminar.aspx