วิธีใช้ISO - naviCompany list center

การค้นหาบริษัท ที่ปรึกษา อบรม ISO

1. เลือกพื้นที่บริษัท ISO ที่ต้องการ เช่น ภาคกลาง
2. เลือกประเภทของ ISO เช่น ISO 9001
3. กดปุ่มค้นหา

4. เมื่อกดปุ่มค้นหาแล้ว จะปรากฎการค้นหาดังภาพด้านบน
5. เลื่อนดูบริษัทที่สนใจ สนใจบริษัทไหนให้คลิกที่ปุ่มมุมบนด้านขวา “คลิกเลือก บริษัทนี้”

6. เมื่อคลิกเลือกบริษัทที่สนใจ จะปรากฎดังภาพด้านบน ปุ่ม “คลิกเลือก บริษัทนี้” จะเป็นสีแดงคือบริษัทที่เลือก และจะแสดงบริษัทที่เลือกทางด้านซ้ายมือด้วย ในกรอบ บริษัทที่เลือก
7. เมื่อเลือกจนพอใจแล้ว ให้กดปุ่ม เลือก ที่อยู่ด้านซ้ายมือ (ปุ่มสีเทา)

8. เมื่อคลิกปุ่ม เลือก แล้วจะปรากฎฟอร์มดังภาพด้านบน ให้กรอกข้อมูล ในแต่ละช่องให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม Submit

9. จะมีข้อความ “ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณในเร็วๆนี้” ดังภาพด้านบน แสดงว่าการส่งข้อมูลสำเร็จแล้ว