อบรม สัมมนา ฟรี Food Safety Management System อย GMP HACCPISO - naviCompany list center

11/04/2019 อบรม สัมมนา ฟรี Food Safety Management System อย GMP HACCP

อบรม-สัมมนา-ฟรี-Food-Safety-Management-System-อย-GMP-HACCP

อบรม สัมมนา ฟรี Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ก้าวสู่ผู้ผลิตอาหารระดับสากล”

– เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค อย. GMP HACCP FSSC HALAL  
  – เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพทางด้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค  
– เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ     
  – เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ     
– เน้นให้ผู้เข้าอบรม GMP และ HACCP ได้ความรู้ และนำไปใช้งานได้จริง     
  – ระบบคุณภาพ อย. GMP HACCP FSSC HALAL
  หัวข้ออบรมสัมมนา
– ระบบคุณภาพทางธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค  
  – อย. GMP HACCP FSSC HALAL  
– ข้อกำหนดระบบ GMP HACCP FSSC   
  – การตรวจสอบคุณภาพภายใน IA          
– การทบทวนของฝ่ายบริหาร MRW      
  – ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation          
– การบริหารความเสี่ยง และโอกาส RISK & OPPORTUNITY   
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  MR. MD. ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ พนักงาน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจเข้ารับการอบรม GMP และ HACCP
  สถานที่จัดงาน: The Explace Kanchanapisek
  คลิกที่นี่ GMP คืออะไร สำคัญอย่างไรต่ออุตสาหกรรมอาหาร
  คลิกดู HACCP คืออะไร ทำไมถึงต้องจัดทำระบบ HACCP
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง อบรม สัมมนา ฟรี ได้ที่ https://seminardd.com/s/58563
  Source image: Google