ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 คือระบบเกี่ยวกับความความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานISO - naviCompany list center

26/07/2023 ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 คือระบบเกี่ยวกับความความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การทำระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018
เป็นระบบที่พูดถึงเกี่ยวกับความมีสุขอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงานของเราเอง เรามาอยู่ในยุคปี 2021 อยู่ในยุคที่ทุกคนนั้นต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นพิเศษ ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของความปลอดภัยและสุขอนามัยของที่ทำงานนั้น เราก็ต้องดูแลตนเองจากที่บ้านและทุกที่กันก่อน ด้วยในปัจจุบันนี้เราเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์โควิด โรคระบาดที่สามารถจะคร่าชีวิตของเราได้ มันจึงเป็นเรื่องที่มาของความต่อเนื่องดูแลความสะอาดในหน่วยงานกันด้วย

ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018
ถ้าพูดถึงเรื่องของความความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปัจจุบันหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญและจัดทำระบบนี้กันมากขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรของตนเองมีความปลอดภัยในทุกๆด้านรวมไปถึงการได้การยอมรับจากลูกค้าที่ทำให้บริษัทของเราดูน่าเชื่อถือมากขึ้น
ในเรื่องของสุขอนามัยของพนักงาน ผู้คนที่อยู่ในโรงงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและสำคัญด้วยเช่นกัน ถ้าเราจะต้องเจอโรคระบาดที่ไม่ได้เกี่ยวกับโรคโควิดแล้วมีผลกระทบต่อที่ทำงาน รวมไปถึงอาจจะส่งผลกระทบกับงานที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้องานที่ต้องส่งไปหาลูกค้า หรือจะต้องเป็นการติดต่อประสานงานจากลูกค้าต่าง ๆ เราจึงต้องดูแลในส่วนสุขอนามัยตรงนี้ให้ดี หรือพูดให้ง่ายอีกหน่อยว่าหน่วยงานของเรามีความสะอาดที่พร้อมเพรียงดูแล้วสะอาด สบายตาตั้งแต่เริ่มต้น ความชุ่มชื่น ความสดใสในหน่วยงานก็จะมาพร้อมด้วยเช่นกัน

ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 คือการที่เราต้องช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ถูกต้องตามหลักอนามัย
ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าเราพูดเป็นภาษาที่เข้าใจกันให้ง่ายก็คือความสะอาดภายในองค์กรของเราเอง บางองค์กรที่เกี่ยวกับการประกอบการทำงานที่มีส่วนร่วมของอาหารก็จะต้องมีมาตรฐาน ISO หลายรูปแบบเข้ามาเกี่ยวข้อง การมีสิ่งปนเปื้อนหรือการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงแค่ชิ้นเดียว นั่นก็หมายความว่าโรงงานแห่งนี้หรือที่ทำงานของเราตรงนี้ อาจจะต้องถูกสั่งปิดและมีการปรับปรุงระบบกันยกใหญ่ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับอาหารโดยตรง การดูแลความสะอาดโดยรอบ สุขอนามัยทุกสิ่งอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทุกคนควรจะต้องมี

การดูแลเรื่องความสะอาดเป็นหัวใจพื้นฐานของ ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในรูปแบบของความถูกต้อง สุขอนามัยทั้งหมดเป็นพื้นฐานที่เราดูแลกันได้เป็นอย่างดี เรื่องของโรคระบาด เรื่องของสิ่งอันตรายรอบตัวก็จะห่างไกลเราไปด้วย ก็จะมองรวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีเรื่องราวหรือมีสถานที่ที่ดูแล้วไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของผู้ใช้งานและผู้อยู่บริเวณโดยรอบ การทำงานจะไม่ลื่นไหลและเมื่อมีการประเมินผลออกมาโครงสร้างต่าง ๆ ก็อาจจะมีผลกระทบเพียงแค่จุดเดียวในหน่วยงานด้วยเช่นกัน