บริษัท อินโนเวชั่น ครีเอทีฟ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัดISO - naviCompany list center

บริษัท อินโนเวชั่น ครีเอทีฟ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายละเอียดบริการ

Innovation Creative Training & Consultant Co.,ltd (ICTC) เป็นบริษัทให้บริการด้านคำปรึกษา ISO คำแนะนำการจัดวางระบบองค์กรตามมาตรฐานสากล และฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านระบบ ISO การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และด้านอื่นๆ กว่า 10 ปี และให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอีกด้วย

บริการของบริษัท

  1. ฝึกกอบรมและให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานสากล ISO
  2. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
  3. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร

ให้บริการ ISO

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท อินโนเวชั่น ครีเอทีฟ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 61/158 หมู่ 9 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
พื้นที่ให้บริการ ประเทศไทย
URL