ISO 9001 คืออะไร เจาะลึกมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ อัพเดตปี 2023ISO - naviCompany list center

27/06/2023 ISO 9001 คืออะไร เจาะลึกมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ อัพเดตปี 2023

ISO 9001 เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) และรายละเอียดที่ระบุในวันนี้จะได้รับการอัปเดตในปี 2566 มาตรฐาน ISO 9001 หลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้างแล้ว เพราะมาตรฐาน ISO9001 เป็นที่นิยมอย่างมาก และถูกพูดถึงในทุกช่วงชีวิตไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนหรือซื้ออะไรก็ตาม ฉันได้ยินมาตรฐานนี้บ่อยมาก จนหลายคนเข้าใจผิดว่ามาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าและบริการ แต่ความจริงแล้วมาตรฐาน ISO9001 มีข้อมูลมากมาย และมีการวัดผลในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้และไม่รู้ถึงประโยชน์ของมาตรฐานนี้

ISO 9001 คืออะไร
ISO 9001 คือ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นมาตรฐานที่ได้รับความแพร่หลายทั่วโลก และทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะจะมีการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization เป็นมาตรฐานวัดคุณภาพขององค์กร โรงงาน เพื่อรับรองระบบการจัดการและการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศ และใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก จะมีตัวเลขต่อท้าย ISO ซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์/คุณลักษณะของมาตรฐาน ISO แต่ละมาตรฐาน ในหมู่พวกเขา

ISO 9001 อยู่ในกลุ่ม ISO 9000 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง การบริการ และการจัดการภายในองค์กร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ความรู้และทักษะในการทำงานผ่านการฝึกอบรมขององค์กร มาตรฐานนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรทุกธุรกิจ มาตรฐานสามารถช่วยให้องค์กรจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาไปสู่ระดับสากลเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ โดยมาตรฐานนี้จะต้องมีการควบคุม และตรวจสอบโปรแกรมสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการรับมาตรฐานนี้

จึงทำให้ ISO9001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหลากหลายประเทศ และได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลก จนทำให้กลายเป็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขทางการติดต่อค้าขาย การทำธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเครื่องหมายนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้สินค้า และเพื่อยืนยันมาตรฐานในการค้าระดับสากลอีกด้วย

หลักการทำงานของ ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (QMP)

  1. 1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
  2. 2. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  3. 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Engagement of People)
  4. 4. การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
  5. 5. การปรับปรุง (Improvement)
  6. 6. การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน (Evidence-based Decision Making)
  7. 7. การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management)