ISO 27001 คืออะไร ?ISO - naviCompany list center

03/07/2023 ISO 27001 คืออะไร ?

หากคุณถามว่า ISO 27001 คืออะไร คำอธิบายที่ง่ายที่สุดคือมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ประกาศใช้โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) เรียกว่าระบบ เนื่องจากการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว รวมถึงพนักงานที่รับผิดชอบด้วย การกำกับดูแล องค์กร และการลงทุนในพนักงานในองค์กรเจ้าของก็คุ้มค่าเช่นกัน มิฉะนั้น จะเท่ากับการใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างเครื่องจักรชั้นยอด ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะถูกทำลายได้ง่ายโดยสายลับที่มองหาช่องโหว่ ดังนั้น ISO27001 จึงเป็นมาตรฐานที่รวมข้อกำหนดหรือแม่แบบที่สำคัญต่างๆ ของ ISMS

อยากมีเพื่อนที่ผ่าน ISO27001 ต้องรู้ ISMS
ISMS ย่อมาจาก Information Security Management System เป็นชื่อของระบบที่ใช้ในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ประกอบด้วยนโยบายและวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นระบบทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติตามเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ISO เพื่อให้เรารอดพ้นจากศัตรูที่มองไม่เห็น เช่น แฮ็กเกอร์ มีบทบาทสำคัญในกระบวนการบูรณาการ เทคโนโลยีและผู้คนเข้าด้วยกัน จุดประสงค์คือเพื่อปกป้องข้อมูลและจัดการข้อมูลผ่านการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องว่างขององค์กรในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ISO 27001 มีความสำคัญอย่างไร?
หากองค์กรหรือแม้แต่บุคคลได้รับการรับรอง ISO27001 ก็สามารถใช้ ISO27001 เป็นหลักประกันได้ว่าข้อมูลของตนจะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม เหตุผลก็คือแกนกลางของ ISO27001 คือแบบจำลองของ CIA โดยย่อ

การรักษาความลับ: เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง (บุคคลที่เหมาะสม) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ความสมบูรณ์: เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถ (ถูกต้อง) เปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้ ความพร้อมใช้งาน: สามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ (เวลาที่เหมาะสม) นอกจากนี้ ISO27001 ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นตราเกียรติยศสำหรับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขององค์กร

ทำไม ISO 27001 ถึงน่าสนใจ?
ยกเว้นว่า ISO27001 ทำได้ทั้ง 3 ข้อด้านบน แง่มุมที่น่าสนใจของ ISO27001 คือมันแนะนำเราในการระบุปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบริษัท หรือที่เรียกว่า “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล” ช่วยให้เข้าใจว่าหากมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับองค์กร “ข้อมูล” ที่ได้รับผลกระทบ จะนำวิกฤตมาสู่องค์กรได้อย่างไร การป้องกันสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อรู้ว่าจุดอ่อนขององค์กรอยู่ที่ใดเป็นลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของ ISO27001 เนื่องจากความเสี่ยงที่ระบุนั้นไม่มีความหมาย นี่คือเหตุผลที่ ISO27001 ช่วยเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงทุกระดับ (Risk Treatment) และสามารถจัดทำเป็นเอกสารได้หากเราไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไร หรือเอกสารแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ทุกคนในองค์กรสามารถนำไปใช้ได้

ISO27001 เป็นที่นิยมใช้ในระดับสากล ส่วนบริษัทที่ใช้ ISO27001 ในประเทศไทยก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS บริษัทในกลุ่ม ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนเหล่านี้ไม่ควรพลาด ด้วยมาตรฐาน ISO27001 หากบริษัทขนาดเล็กสามารถปรับปรุงระดับการจัดการข้อมูลให้เทียบได้กับบริษัทขนาดใหญ่ ความไว้วางใจของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้อมูลลูกค้าจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย องค์กรจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความยั่งยืนของภาพลักษณ์องค์กรในอนาคต