อบรม IATF 16949 ISO อุตสาหกรรมยานยนต์ISO - naviCompany list center

05/07/2018 อบรม IATF 16949 ISO อุตสาหกรรมยานยนต์

iatf_16949

อบรม IATF 16949 ISO สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หลักสูตรการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561

    วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และโอกาส ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF16949:2016 เป็นต้น)
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
สามารถเข้าใจหลักการ แนวคิด และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง และโอกาส รวมถึงตัวอย่างการดำเนินการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
    สถานที่อบรม
AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00-16.30 น.
    รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2IUWvoQ