อบรม การเตรียมความพร้อมก่อนการขอการรับรอง GMP อย กับหน่วยตรวจประเมินISO - naviCompany list center

21/02/2019 อบรม การเตรียมความพร้อมก่อนการขอการรับรอง GMP อย กับหน่วยตรวจประเมิน

อบรม-เตรียมความพร้อม-ขอรับรอง-GMP-อย-ตรวจประเมิน

อบรม การเตรียมความพร้อมก่อนการขอการรับรอง GMP อย. กับหน่วยตรวจประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร เพื่อถ่ายโอนภารกิจบางส่วนที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตอาหาร ในกรณีผู้ผลิตอาหารประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต เพื่อออกหนังสือรับรอง GMP กฎหมาย ให้กับหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนซึ่งผ่านการประเมินและอนุญาตให้ดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้น
หลักสูตรนี้จะเน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจเพื่อให้การรับรองระบบ GMP อย.และการตรวจเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) ทั้งทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม การเตรียมความพร้อมก่อนการขอการรับรอง GMP อย.
    * ผู้บริหาร
* หัวหน้างาน
    * คณะทำงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
* Food Safety Team
    * ผู้ประสานงานการขออนุญาต กับ อย.
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมก่อนการขอการรับรอง GMP อย. ได้ที่นี่ https://bit.ly/2BJYN9S
    Source image: Google