ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 มีประโยชน์หน่วยงานและที่ตัวของเราเองISO - naviCompany list center

10/08/2023 ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 มีประโยชน์หน่วยงานและที่ตัวของเราเอง

การทำงานอยู่ในหน่วยงาน เราไม่เพียงแค่จะต้องดูแลในส่วนของที่ทำงานหรือสนใจการทำงานแต่เพียงอย่างเดียว ความมีระเบียบเรียบร้อยรอบตัวของเราก็ถือว่าเป็นหัวใจในการทำงานอีกหนึ่งอย่างด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าแม่บ้านทำงานเฉพาะในส่วนที่แม่บ้านได้ทำการรับผิดชอบทางออกไปเพียงแค่เล็กน้อยหรือในส่วนที่ตนเองไม่ได้ดูแล แล้วปล่อยให้สกปรก รกร้าง หรือไม่ถูกต้องตามสุขอนามัย ก็คงจะไม่ถูกต้องและดูไม่สวยงามอย่างแน่นอน รวมถึงการดูแลสุขอนามัยของแม่บ้าน ถ้าทำงานไม่ครบตามกระบวนการทั้งหมด การมีขั้นตอนในการทำงาน การทำความสะอาดบางชิ้นจะต้องมีขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้องยกตัวอย่างง่าย ๆ การดูแลออฟฟิศก็ต้องเริ่มต้นจากการปัดหยากไย่ลงมา เช็คอุปกรณ์สำนักงานที่มีความสูงไล่ลงมาจนถึงระดับล่าง แล้วทำการกวาดพื้น รวมไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการถูพื้น ถ้าเราข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไป ทำผิดขั้นตอนความสะอาดความคิดจะถูกสุขอนามัย ก็คงเป็นไปไม่ได้ ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 คงไม่ผ่านขั้นตอนเหล่านี้อย่างแน่นอน

หน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของ ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 ถือได้ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือและร่วมมือกัน การช่วยเหลือร่วมมือกันอาจจะเริ่มต้นจากหัวหน้างานที่มีการจ่ายงานให้กับลูกน้องในการดูแลพื้นที่ของตนเอง การดูแลพื้นที่ของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ ให้ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยในการใช้งานถือว่าเป็นหัวใจหลัก นอกจากงานที่เราได้รับมอบหมาย ต้องมีพื้นที่ในการดูแลทั้งองค์กรอีกด้วย เราจะปล่อยให้แม่บ้าน พ่อบ้าน ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง เพราะบางสิ่งอาจจะต้องมีหน้าที่ประจำอย่างเช่น ในเรื่องของเครื่องมือที่เราจะต้องดูแลอุปกรณ์การทำงานที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ หน้าที่ตรงนี้จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ และนั่นก็หมายถึงว่าเราจะได้ดูแลในส่วนของ ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราเอง ถ้าเราปฏิบัติตรงนี้ได้ดี การดูแลทุกสิ่งอย่างที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้มาตรฐาน เราก็จะทำงานในส่วนอื่นมีมาตรฐานและผลงานออกมาดีด้วยเช่นกัน

ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 ใครต้องเป็นคนเริ่มต้นในการดูแลส่วนตรงนี้
ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 ผู้ที่มีหน้าที่เริ่มต้นในการดูแลส่วนตรงนี้ โดยหลักแล้วจะต้องเป็นผู้บริหารทำการแจกจ่ายหน้าที่หรือพูดคุยกับฝ่ายบริหาร แล้วทำการจ่ายหน้าที่ไปยังบุคคลที่มีการรับผิดชอบโดยตรง บุคคลเหล่านี้ จะได้รับตำแหน่งหน้าที่ของตนเองว่าควรจะต้องทำอย่างไรและปฏิบัติอย่างไร การดูแลในเรื่องของสุขอนามัยบางสิ่งบางอย่างอาจจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือหรือสารเคมีเข้ามาช่วย เราต้องมีความรู้ความสามารถตรงนี้ นั่นคือสิ่งที่เราทำจะสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในที่ทำงาน รวมถึงผู้ที่มาใช้งานก็จะเกิดความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018
ควรจะต้องร่วมมือกันทั้งองค์กร ไม่มีการยกเว้นว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด แต่ทั้งหมดที่ทำด้วยกันจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการประเมินในเรื่องของความถูกต้อง ให้คะแนนเรื่องสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง มีการชี้แนะนำในเรื่องของการปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายหรือบกพร่อง พร้อมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งควรจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและปรับปรุงระบบตรงนี้ จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานหลายด้านไปพร้อมกัน ยิ่งเราได้รับตำแหน่งที่ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญ ต้องได้ดูแลระบบถือว่าเป็นความโชคดีสำหรับตัวเราเองที่ได้พัฒนาการทำงานไปอีก 1 อย่าง การได้รับมอบหมายงานตรงนี้เป็นการประเมินศักยภาพของตัวเราว่าจะพัฒนาต่อยอดให้รับตำแหน่งหรือเพิ่มตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีไม่ว่าจะหน่วยงานเล็กหน่อยงานใหญ่
ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 โดยมาตรฐานทั่วไปแล้วทุกหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องมี โดยเฉพาะหน่วยงานที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับความสะอาดหรือเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งอันตรายรอบตัว อย่างเช่น หน่วยงานที่ต้องใช้สารเคมี จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องราวของความสมบูรณ์ของการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบในเรื่องของสุขอนามัย ตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับ ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 อย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งตรงนี้เป็นการสร้างความมั่นใจในองค์กรและหน่วยงานของเรา การทำงานของเราจะเพิ่มประสิทธิภาพและมีผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้น ก็เหมือนกับการที่เราดูแลทรัพย์สินหรือบ้านของเราให้มีความสวยงามน่าดูน่าชมอยู่ตลอดเวลา การหยิบจับใช้สอยการใช้งานก็จะดูใช้งานง่าย อุปกรณ์หรือสิ่งของเหล่านี้จะอยู่กับเราได้อย่างทนทานและยาวนาน เป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิต การที่เราดูแลว่าตัวได้เป็นอย่างดี เราอยู่ในหน่วยงานแล้วใช้ ระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 อย่างต่อเนื่องและเต็มที่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับตัวเรา การสร้างระบบและมาตรฐานสำหรับตัวเรา เป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับ รีบศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ ยกมาตรฐานตัวเราและองค์กรขึ้นให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาตรฐานตัวเราเองและรายได้ที่จะตามมา