มาตรฐาน ISO คืออะไร ระบบ ISO มีกี่ประเภทISO - naviCompany list center

02/07/2023 มาตรฐาน ISO คืออะไร ระบบ ISO มีกี่ประเภท

ทุกอุตสาหกรรมในปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในภาคบริการ ธุรกิจของพวกเขาต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม การผลิต ฯลฯ บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่า ISO ว่ามันคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในธุรกิจ?

ISO ย่อมาจาก (International Organization for Standardization) เป็นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรจัดพิมพ์จะใช้ชื่อนำหน้า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO ได้รับการแนะนำโดยเยอรมนีในปี 1978 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยการให้ทั่วโลกมีมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เดียวกันและองค์การมาตรฐานโลกได้จัดตั้งระบบ ISO/TC176 หนึ่งปีต่อมา สหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพเชิงพาณิชย์ที่เรียกว่า BS5750 ซึ่งบรรลุการจัดการการรับรองคุณภาพที่ตรวจสอบได้ ชุดของ มาตรฐานที่เรียกว่า ISO 9000 เป็นมาตรฐานทั่วไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สมาชิกมาตรฐาน ISO แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. Member body องค์กรสมาชิกที่เป็นตัวแทนของมาตรฐานแห่งชาติ มีองค์กรสมาชิก ISO เพียงแห่งเดียวต่อประเทศ
2. Correspondent member สมาชิกที่สอดคล้องกันคือหน่วยงานจากประเทศที่ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานมาตรฐานเฉพาะ
3. Subscriber member สมาชิกที่เป็นสมาชิกคือสถาบันในประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับต่ำ สมาชิกดังกล่าวจะจ่ายค่าสมาชิกในอัตราที่ลดลง

องค์ประกอบของ มาตราฐาน ISO
1. สมัชชาทั่วไป (General Assembly)
2. คณะมนตรี (Council)
3. คณะกรรมการบริหารด้านวิชาการ (Technical Management Board)
4. คณะกรรมการวิชาการ (Technical committee)
5. สำนักเลขานุการ (Central Secretariat)